Ellen G. White

prorokini pochodzenia amerykańskiego

Ellen Gould White (1827–1915) – pisarka amerykańska, prorokini i współzałożycielka Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.

Ellen G. White (1899)

Christ’s Object Lessons edytuj

 • Właściwy przykład uczyni więcej dla dobra świata, aniżeli wszystkie nasze zapewnienia.
  • Źródło: s. 383.
 • Wykształcenie i wyćwiczenie dzieci, aby były chrześcijanami jest najważniejszą służbą, jaką rodzice mogą oddać Bogu.
  • Źródło: s. 195.

Desire of Ages edytuj

 • Byłoby dla nas dobrze, abyśmy spędzali codziennie godzinę rozmyślań, kontemplując życie Jezusa.
  • Źródło: s. 83.
 • Chrystus musi być dla duszy tym, czym pokarm jest dla ciała.
  • Źródło: s. 389.
 • Nie wystarczy wierzyć w to, co wiemy o Chrystusie; musimy wierzyć w Niego.
  • Źródło: s. 437.

Gospel Workers edytuj

 • Ci, którzy są pilnymi badaczami Słowa, naśladującymi Chrystusa w pokorze duszy, nie będą się posuwali do ostatecznych granic.
  • Źródło: 's. 317.
 • Miły, uprzejmy chrześcijanin jest najpotężniejszym argumentem, jaki można podać na korzyść chrześcijaństwa.
  • Źródło: s. 122.

In Heavenly Places edytuj

 • Gdybyśmy myśleli i rozmawiali więcej o Jezusie, a mniej o sobie, posiadalibyśmy znacznie więcej Jego obecności.
  • Źródło: s. 92.
 • Nie kłopoczmy się jutrzejszymi ciężarami.
  • Źródło: s. 269.
 • Pan pomoże wszystkim, którzy pragną czynić wszystko, co w ich mocy, stąpając pokornie z Bogiem.
  • Źródło: s. 278.
 • Wszystko jest możliwe dla tych, którzy wierzą.
  • Źródło: s. 81.

Messages to Young People edytuj

 • Nie możecie dać Bogu niczego, czego by wam pierwej sam nie dał.
  • Źródło: s. 407.
 • Społeczność z Bogiem zachęca do dobrych myśli, szlachetnych aspiracji, jasnego pojmowania Prawdy i wzniosłych celów działania.
  • Źródło: s. 431.

Ministry of Healing edytuj

 • Ciepło prawdziwej przyjaźni, miłości, która wiąże serca jest przedsmakiem radości nieba.
  • Źródło: s. 360.
 • W wydawaniu pieniędzy, spożytkowaniu czasu, siły, możliwości, niech każdy chrześcijanin szuka przewodnictwa u Boga.
  • Źródło: s. 208.
 • Wielu z tych, którzy mają kwalifikacje do wykonania wspaniałej pracy, osiąga niewiele, ponieważ niewiele usiłują zrobić.
  • Źródło: s. 498.

My Life Today edytuj

 • Chrześcijanie powinni być najbardziej radosnymi i szczęśliwymi ludźmi pośród żyjących.
  • Źródło: s. 177.
 • Ci, którzy we wszystkim czynią Boga pierwszym i ostatnim, i najlepszym, są najszczęśliwszymi ludźmi na świecie.
  • Źródło: s. 161.
 • Pamiętajcie, że to, co warto w ogóle zrobić, warte jest dobrego wykonania.
  • Źródło: s. 219.
 • Powinniśmy zachęcać do radosnego, pełnego nadziei, spokojnego nastawienia umysłu; bowiem od tego zależy nasze zdrowie.
  • Źródło: s. 151.

Selected Messages edytuj

 • Biblia została nam dana do celów praktycznych.
  • Źródło: tom I, s. 20.
 • W jednej chwili można podjąć decyzje, które zadecydują o czyimś stanie na zawsze.
  • Źródło: tom II, s. 165.
 • Znajomość Słowa Bożego jest naszą jedyną nadzieją.
  • Źródło: tom I, s. 228.

Testimonies for the Church edytuj

 • Bycie w połowie chrześcijaninem, a w połowie człowiekiem świata czyni was w jednej setnej chrześcijaninem, a cała reszta należy do świata.
  • Źródło: tom II, s. 264.
 • Czyńcie Chrystusa pierwszym i ostatnim, i najlepszym we wszystkim.
  • Źródło: tom VII, s. 46.
 • Nic innego na tym świecie nie jest tak drogie Bogu, jak Jego zbór. Niczego nie strzeże z tak zazdrosną troską.
  • Źródło: tom VI, s. 42.
 • Pan nigdy nie wymaga od Swojego ludu, aby ofiarował więcej, aniżeli jest w stanie, lecz według swoich możliwości.
  • Źródło: tom V, s. 269.
 • Świat nie zostanie przekonany przez to, co głosi się z kazalnicy, lecz przez to, czym żyje zbór.
  • Źródło: tom VII, s. 16.
 • Ten, kto jest prawdziwie nawrócony, będzie tak przepełniony miłością Boga, że będzie pragnął innym przekazywać tę radość, którą sam posiada.
  • Źródło: tom IX, s. 30.
 • To przez dar Chrystusa otrzymujemy każde błogosławieństwo.
  • Źródło: tom VIII, s. 287–288.
 • Wygląd zewnętrzny jest wskazówką do serca.
  • Źródło: tom I, s. 136.

Testimonies to Ministers edytuj

 • Każdy grzech wyznany przed Bogiem ze skruszonym sercem zostanie przez Niego usunięty.
  • Źródło: s. 93.
 • Uczyniwszy wszystko tak, jak potrafimy najlepiej, mamy pozostawić wszystkie wyniki Bogu.
  • Źródło: s. 184.

The Upward Look edytuj

 • Chrześcijanie są klejnotami Chrystusa, odkupionymi nieskończoną ceną.
  • Źródło: s. 372.
 • Miłość Boża nie może pozostać w naszym posiadaniu, jeżeli nie jest wyrażana.
  • Źródło: s. 361.

This Day with God edytuj

 • Im bliżej będziemy postrzegać Jezusa, tym bardziej dostrzeżemy wady własnego charakteru.
  • Źródło: s. 89.
 • Pan nie jest daleko od duszy, która go poszukuje.
  • Opis: parafraza wersetu biblijnego.
  • Źródło: s. 232.
 • Możemy prosić Boga o wielkie rzeczy, a On nam ich udzieli.
  • Źródło: s. 60.
 • Prawdziwy charakter nie jest czymś kształtowanym z zewnątrz, czy też nakładanym, lecz czymś promieniującym od środka.
  • Źródło: s. 146.
 • Silny, pomocny uścisk dłoni prawdziwego przyjaciela wart jest więcej, aniżeli złoto i srebro.
  • Źródło: s. 144.
 • U boku każdej duszy stoi anioł.
  • Źródło: s. 332.

Thoughts from the Mount of Blessing edytuj

 • Charakter jest wielkim żniwem życia.
  • Źródło: s. 90.
 • Wszystko, co chrześcijanie czynią, powinno być tak przejrzyste, jak światło słoneczne.
  • Źródło: s. 68.

Inne edytuj

 • Im więcej badamy życie Chrystusa z sercem otwartym na naukę, tym bardziej stajemy się podobni do Niego.
  • Źródło: That I May Know Him, s. 118.
 • Im więcej ludzie będą się uczyli o Bogu, tym większy będzie podziw dla Jego charakteru.
  • Źródło: Great Controversy, s. 678.
 • Każdy rozdział i każdy werset Biblii jest komunikatem od Boga dla ludzi.
  • Źródło: Patriarchs and Prophets, s. 504.
 • Miłość może być jak kryształ piękna w swej czystości, a mimo to powierzchowna, dopóki nie zostanie doświadczona.
 • Modlitwa jest oddechem duszy, kanałem wszelkich błogosławieństw.
  • Źródło: Maranatha, s. 85.
 • Nie mamy się czego obawiać na przyszłość, z wyjątkiem tego, abyśmy nie zapomnieli tej drogi, którą prowadził nas Pan oraz Jego nauk w przeszłości.
  • Źródło: Life Sketches, s. 196.
 • Niektórzy ludzie są uczciwi wtedy, gdy ich to nic nie kosztuje.
 • Poświęć się Bogu rano; niech to będzie twoja pierwsza praca.
  • Źródło: Steps to Christ, s. 70.
 • Serca przepełnione miłością nigdy daleko od siebie nie odejdą.
 • Staramy się pokornie kroczyć śladami naszego drogiego Zbawcy. Potrzebujemy Jego Ducha i Jego łaski w każdej godzinie, gdyż w przeciwnym razie zaczniemy popełnić błędy i wyrządzać szkodę.
  • We are trying to humbly follow in the footprints of our dear Saviour. We need His Spirit and His grace every hour, or we shall make blunders and shall do harm. (ang.)
  • Źródło: list 18, 1879 do swojego syna, Williama White’a
 • Złe nawyki kształtują się znacznie łatwiej, aniżeli dobre, za to porzucić jest je dużo trudniej.
  • Źródło: Child Guidance, s. 202.
 • Życie wieczne jest dla nas warte wszystko lub nic.
  • Źródło: Our High Calling, s. 94.