Elżbieta Śnieżkowska-Bielak

Elżbieta Śnieżkowska-Bielak (ur. 1947) – polska poetka i prozaik.

  • Każdy człowiek interesujący się poezją i próbujący w niej swych sił powinien mieć podstawowe informacje na temat wersyfikacji (...). Należy też wiedzieć, czego unikać i co w poezji jest jej istotą.
    • Źródło: Co poeta wiedzieć powinien, „Sekrety ŻAR-u” 2010, nr 4, s. 20