Egon Erwin Kisch

austriacko-czechosłowacki pisarz, dziennikarz, reporter

Egon Erwin Kisch (właśc. Egon Kisch; 1885–1948) – pisarz, dziennikarz i reporter pochodzenia żydowskiego, posiadający obywatelstwo austro-węgierskie, a potem czechosłowackie, tworzący w języku niemieckim.

  • Szalejący reporter.
    • Der rasende Reporter. (niem.)
    • Źródło: tytuł zbioru reportaży (1924)
Egon Erwin Kisch (1934)