Edward Schillebeeckx

Flamandzki teolog katolicki doby Soboru watykańskiego II, dominikanin

Edward Schillebeeckx (1914–2009) – flamandzki teolog, dominikanin, uczestnik Soboru Watykańskiego II. Jego poglądy zostały ocenione jako niezgodne z ortodoksją katolicką przez Kongregację Nauki Wiary.

  • Piszemy w sposób dyplomatyczny, ale po Soborze wydobędziemy wszystko to, co jest tam zawarte implicite.
Edward Schillebeeckx (1979)