Eduard Spranger (1882–1963) – niemiecki teoretyk, filozof, pedagog i psycholog.

  • Nie ma innej drogi, by odnaleźć siebie, jak ta, żeby choć raz całkiem się od siebie uwolnić.
Eduard Spranger
  • Wszyscy ci, którym powaga życia posiwiła skronie, są zgodni z tym, iż ludzkie życie rozgrywa się nad przepaścią niedającego się wyrazić cierpienia.