Edom – kraina historyczna leżąca na terenie dzisiejszego Izraela i Jordanii, zamieszkiwana przez Edomitów, w X w. p.n.e. czasowo podbita przez Izrael.

  • Juda Machabeusz wypędził ich [Edomitów] z Palestyny w II wieku przed Chr., a w roku 109 przed Chr. przywódca Machabeuszy Jan Hyrkan poszerzył królestwo Judy o zach. część ziem edomickich. W I wieku przed Chr. w wyniku rzymskiej ekspansji zniknął ostatni ślad niezależności Edomitów (...) Po zniszczeniu Jerozolimy przez Rzymian w roku 70 po Chr.(...) nazwa Idumea [Edom] zniknęła z historii.
    • Źródło: The New Funk & Wagnalls Encyclopedia, 1952, t. 11, s. 4114.
    • Zobacz też: Palestyna