Edmund Veesenmayer

niemiecki zbrodniarz hitlerowski

Edmund Veesenmayer (1904–1977) – niemiecki zbrodniarz hitlerowski, Standartenführer-SS, pełnomocnik III Rzeszy w Chorwacji i na Węgrzech, współodpowiedzialny za eksterminację europejskich Żydów.

  • Każdy Węgier – chłop, robotnik, czy żołnierz – który swym działaniem nas odciąża, wzmacnia rezerwy Führera (…). Każdy Węgier, który dla nas krwawi, zmniejsza naszą daninę krwi.
    • Źródło: György Ránki, Emlekiratorok es valosag Magyarorszag masodikvilaghaborus szereperol, „Kossuth Konyvkiado”, Budapeszt 1964, s. 247–248, cyt. za: Maciej Koźmiński, Piotr Luppóczy, Jerzy Robert Nowak, Węgry w: Europejskie kraje demokracji ludowej 1944–1948, wyd. Książka i Wiedza, Warszawa 1972, s. 402.
Edmund Veesenmayer (1946)