Dziewięćdziesiąt siedem

liczba naturalna

Dziewięćdziesiąt siedemliczba naturalna następna po 96 i poprzedzająca 98.

Dziewięćdziesiąt siedem