Dzień Matki

święto ku czci matek z wdzięczności dla ich wysiłków na rzecz wychowywania

Dzień Matkiświęto obchodzone corocznie w Polsce 26 maja jako wyraz szacunku dla wszystkich matek.

  • Święto wywodzące się z kultu matki w starożytnej Grecji. Formalny kult matki z ceremoniami ku czci Kybele, czyli Rei, Wielkiej Macierzy Bogów, praktykowano podczas id marcowych w całej Azji Mniejszej.
    • Źródło: Encyclopædia Britannica, 1959, t. 15, s. 849.
    • Zobacz też: Bogini Matka
Matka z dzieckiem
  • Wszystkim mamom, w tym także swojej własnej, życzę wiele sił i zdrowia, życzę jak najwięcej szczęścia i pogody ducha. Życzę także tego, aby wierzyły, że świat ich dzieci, ich wnuków – także świat budowany przez ich dzieci – będzie światem coraz lepszym.