Dyskusja:Stefan Rowecki

Dodaj nowy wątek
Na tej stronie nie ma żadnych dyskusji.

Gdzie jest wiarygodna i pełna wersja jego meldunku do rządu w Londynie 25 września 1941 r.? Znajduję tylko okrojone i wtórne, np.:

https://histmag.org/Wszystkie-problemy-z-Ida-10686/1/1, gdzie cytat "ze starego wydania miesięcznika "Mówią Wieki":
Telegram dowódcy AK, gen. Grota- Roweckiego do rządu w Londynie, 25 września 1941 r.

"Melduję, że wszystkie oświadczenia i posunięcia Rządu i członków Rady Narodowej dotyczące Żydów w Polsce wywołują w Kraju jak najgorsze wrażenie i ułatwiają propagandę Rządowi nieprzychylną lub wrogą. Tak było z "Dniem Żydostwa" i przemówieniem Schwarcbarta, nominacją Libermana i życzeniami na żydowski nowy rok. Proszę przyjąć jako fakt zupełnie realny, że przygniatająca większość kraju jest nastawiona antysemicko. Nawet socjaliści nie są tu wyjątkiem. Różnice dotyczą tylko taktyki postępowania. Zalecających naśladowania metod niemieckich prawie nie ma. Nawet tajne organizacje pozostające pod wpływem przedwojennych aktywistów Klubów Demokratycznych lub Polskiej Partii Socjalistycznej akceptują postulat emigracji jako rozwiązanie problemu żydowskiego. Jest to dla wszystkich równie oczywiste jak, na przykład, konieczność usunięcia z kraju Niemców... Antysemityzm jest obecnie postawą szeroko rozpowszechnioną."

ciut krótsza, ale zgodna wersja tegoż np. na http://www.dialog.org/hist_pl/pogromy-zydow.html . Z kolei, pokrewna sprawa, inny jego meldunek, który omawia w http://muzhp.pl/pl/c/539/co-alianci-wiedzieli-o-zagladzie-polskich-zydow 2011-01-26 prof. Andrzej Żbikowski:
"Po wielkiej akcji deportacyjnej w getcie warszawskim w lecie 1942 roku gen. Stefan „Grot” Rowecki informował Londyn, że rośnie zagrożenie ludności polskiej. Nie pytał natomiast, jak podziemie ma się zachować wobec mordowania całych wielkich skupisk ludności żydowskiej. Pierwsze oświadczenie w sprawie obowiązku pomocy dla ludności żydowskiej Kierownictwo Walki Cywilnej wydało dopiero 17 września 1942 roku, czyli cztery dni przed zakończeniem wielkiej akcji deportacyjnej z getta warszawskiego." - też by warto zacytować źródło, a to by "w zastępstwie" można do działu "o nim", ale oczywiście lepiej by meldunki. Znajdźcie! Dzięki.
Powrót do strony „Stefan Rowecki”.