Dyskusja:Jan Smuts

Dodaj nowy wątek
Na tej stronie nie ma żadnych dyskusji.

Cytat z książki Margaret MacMillan brzmi jak następuje: [quote] "Poland was an historic failure, and always would be a failure, and in this Treaty we were trying to reverse the verdict of history." He also said privately that putting Germans under Polish rule was as bad as handing them over to a lot of kaffirs. [/quote] Część poświęcona Niemcom pod rządami Polaków zgodnie z zapisem książki nie jest bezpośrednim udokumentowanym cytatem ze Smutsa. 193.16.99.1

Proszę darować sobie tę zabawę z cudzysłowem, bo tak naprawdę nic tutaj (poza cytatami z autorów artykułów i książek, ale też nie do końca) nie jest „cytatem bezpośrednim”. Tak się składa, że pełnego skanu książki Margaret MacMillan niestety nie ma w sieci, ale ten sam cytat wraz tłumaczeniem i przypisem jest u Normana Daviesa w Zaginionych królestwach, strona 355: http://www.normandavies.com/resources/pobierz-1/download/ Mrnr84201 (dyskusja) 18:17, 12 wrz 2016 (CEST)
Dziękuję za zainteresowanie i szybką odpowiedź. W kwestii cytatu, zdanie znajdujące się w cudzysłowie jest cytatem, natomiast część zdania poza cudzysłowem jest wypowiedzią przypisywaną Janowi Smutsowi. Słowa Smutsa zostały zapisane w minutkach ze spotkania delegacji brytyjskiej w Paryżu z dnia 1.06.1919 a Norman Davies nie przytoczył cytatu w oryginale, lecz jedynie przywołał tłumaczenie pozbawione pełnego kontekstu (część odnosząca się do Traktatu Wersalskiego). Oryginał cytatu w książce Margaret MacMillan jest dostępny pod tym adresem.
Cytat dostępny w oryginale jest dostępny również w następujących pozycjach:
  • Joseph Zielinski "The Politics of Appeasement: Great Britain, Germany and the Upper Silesian Plebiscite" [1]
  • Lloyd George "The Truth about the Peace Treaties" [2]
  • Piotr Stefan Wandycz "The United States and Poland" [3]
Pozwolę sobie również na dygresję, dotyczącą drugiej części cytatu Daviesa. Słowo kaffir zostało przetłumaczone w jego obecnym znaczeniu i niekoniecznie tak było rozumiane na początku XX wieku. Za anglojęzyczną Wikipedią: "The late nineteenth–early twentieth century novelist, H. Rider Haggard, frequently used the term "kaffir" in his novels of dark Africa, especially those of the great white hunter, Allan Quatermain. Haggard, who was a contemporary of Robert Louis Stevenson and Rudyard Kipling, never used the term with any derogatory intent. It just referred to native blacks." za: https://en.wikipedia.org/wiki/Kaffir_(racial_term) 193.16.99.1 18:30, 13 wrz 2016 (CEST)

Okej. Może zostać tak, jak jest teraz, czyli dwie różne wypowiedzi. Chciałbym tylko zauważyć, że pod wskazanym powyżej adresem ten cytat nie jest dostępny, bo to niepełny skan książki MacMillan (brak tam kluczowej 230 strony). Natomiast Norman Davies nie przywoływał tłumaczenia, bo swoją książkę również napisał po angielsku. Kontekst jest zresztą taki sam w obu językach i został zachowany. A co tłumaczenia, to najlepsze są nie te najbardziej dosłowne, ale te najtrafniej oddające sens i przesłanie tekstu. Mrnr84201 (dyskusja) 23:15, 13 wrz 2016 (CEST)

Pod wskazanym adresem cytat jest na stronie 220 i do niej kieruje link. Sens i przesłanie tłumaczy akapit, w którym znajduje się cytat. 193.16.99.1 23:59, 13 wrz 2016 (CEST)
Powrót do strony „Jan Smuts”.