Donald Wright

Donald Richard Wright (1907–1985) – amerykański sędzia, prezes sądu najwyższego Kalifornii.

  • Kara śmierci degraduje i dehumanizuje wszystkich, którzy w tym procesie uczestniczą, nie jest niezbędna do osiągnięcia żadnego prawowitego celu prawa i jest niezgodna z godnością ludzką.
    • Źródło: cyt. za: Wojciech Sadurski, Tęsknota za katem, „Gazeta Wyborcza”, 2 sierpnia 2011.
    • Zobacz też: kara śmierci