Dom dziecka

Dom dziecka – całodobowa placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego.

  • (...) w domach dziecka nie zmieniło się nic od czasów komunizmu. Przypominają one bardziej obozy koncentracyjne, niż miejsca, gdzie można doznać szczęśliwego dzieciństwa.