Dom dziecka

całodobowa placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego

Dom dziecka – całodobowa placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego.

  • (…) w domach dziecka nie zmieniło się nic od czasów komunizmu. Przypominają one bardziej obozy koncentracyjne, niż miejsca, gdzie można doznać szczęśliwego dzieciństwa.