Dobre serce. Dalajlama czyta Ewangelię

Dobre serce. Dalajlama czyta Ewangelię (ang. Good heart. A Buddhist perspective on the teachings of Jesus) – książka zawierająca zapis rozmów XIV Dalajlamy z uczestnikami londyńskiego Seminarium Johna Maina w 1994, wydana po raz pierwszy w 1996 (wyd. polskie 2008). Tłumaczenie – Piotr Ducher i Andrzej Ziółkowski.

 • Często mówię tym, którzy kroczą ścieżką duchowej praktyki, że powinni wdrożyć następującą zasadę: gdy wchodzą w grę ich osobiste potrzeby, powinno być z ich strony możliwie niewiele zaangażowania i zobowiązań, ale gdy chodzi o służbę innym istotom, powinno być z ich strony jak najwięcej zaangażowania i zobowiązań. Taki jest ideał osoby podążającej duchową ścieżką.
  • Źródło: s. 125
 • Jednym z ważniejszych celów praktyki religijnej jest przemiana niezdyscyplinowanego, nieposkromionego i rozkojarzonego umysłu w umysł zdyscyplinowany, ujarzmiony i spokojny.
  • Źródło: s. 69
 • Nasz stosunek do życia i świata w dużym stopniu przesądza o naszej przyszłości – przyszłości ludzkości, przyszłości świata, przyszłości środowiska naturalnego. To, co dzieje się w sferze publicznej i osobistej, zależy od nastawienia naszego umysłu. To, czy jesteśmy szczęśliwi w życiu osobistym i rodzinnym, w dużej mierze zależy od nas samych. Warunki materialne są bez wątpienia ważnym czynnikiem szczęśliwego i dobrego życia, lecz nie mniej ważne jest nasze umysłowe nastawienie.
  • Źródło: s. 67
 • Poziomy współczucia są zależne od stanu umysłu. Jeśli posiadasz, w kontekście buddyjskim, głębokie zrozumienie przechodniej natury egzystencji, będziesz, dzięki tej wiedzy, posiadał większe współczucie. Podobnie, jeśli coraz mniej chwytasz się „ja”, wówczas niewątpliwie twoje współczucie staje się większe.
  • Źródło: s. 91
 • Prawda niekoniecznie musi być jednoaspektowa.(...) Tylko w relacji do tego, co fałszywe, tylko w relacji do innych ujęć można powiedzieć o czymś, że jest prawdą. Natomiast koncepcja prawdy ponadczasowej, wiecznej, bez punktu odniesienia, wydaje się problematyczna.
  • Źródło: s. 109
 • Rozbrojenie zewnętrzne wymaga dokonania rozbrojenia wewnętrznego. Jedyna gwarancja pokoju znajduje się w nas samych.
  • Źródło: s. 219
 • Zawsze utrzymywałem, że zróżnicowanie tradycji religijnych – wszak ludzie mają przeróżne inklinacje mentalne.(...) Próba zunifikowania wszystkich religii pod postacią jednej, uniwersalnej, spowoduje, że utracimy wiele wartości i bogactw wnoszonych przez poszczególne tradycje.
  • Źródło: s. 70