Dhafer Youssef

Dhafer Youssef (ur. 1967) – tunezyjski i austriacki muzyk.