Dennis L. Meadows (ur. 1942) – amerykański ekonomista, profesor Massachusetts Institute of Technology.

 • Dalszy przyrost ludności, wzrost produkcji przemysłowej, coraz większe zużycie energii i zasobów naturalnych, zanieczyszczenie środowiska i coraz większy niedobór żywności – wszystko to jest niestety faktem. Należy zmienić politykę wzrostu. Obecnie już ludność i zużycie – w najszerszym sensie znaczenia tego słowa – przewyższają zapasy. Grozi nam zawał. I stąd: państwa powinny prowadzić taką politykę, która zagwarantowałaby stan stały – równowagę ludności, zużycia materiałów i surowców, energii i żywności. (…) Na przykład, jeżeli chodzi o Polskę, to sądzę, że macie zbyt duży przyrost ludności. 15 milionów ludności gwarantowałoby równowagę. Dalej: jeżeli chodzi o Polskę, widzę takie problemy – po pierwsze: właśnie zahamowanie eksplozji demograficznej (…).
  • Źródło: Granice prognozy, wywiad dla miesięcznika „Kultura”, 12 stycznia 1975, s. 7.
Dennis Meadows
 • Przebieramy coraz szybciej nogami na ruchomej bieżni, która prowadzi donikąd. Aby produkować coraz więcej towarów, prowadzimy rabunkową gospodarkę zasobami naturalnymi, ludzkimi i kulturalnymi Ziemi. Są one tak przetrzebione, że nie czerpiemy już z nich takiej satysfakcji, jaką mieliśmy dawniej. Aby zaspokoić głód utraconych wartości – ciszy, towarzystwa drugiego człowieka, piękna i zdrowego otoczenia – konsumujemy coraz więcej materialnych produktów, co prowadzi do jeszcze większej degradacji naszego środowiska i kultury.
  • Źródło: „Granice wzrostu” na nowo, European Heritage Fund, 10 grudnia 2012.
 • Systemy gospodarcze, z jakimi mamy obecnie do czynienia, koncentrują się na kwestiach krótkoterminowych, a ignorują długofalowe „skutki uboczne” naszej działalności dla środowiska.
  • Źródło: „Granice wzrostu” na nowo, European Heritage Fund, 10 grudnia 2012.
 • Z moich przewidywań wynika, że zmiany jakie nastąpią w najbliższych dwóch dekadach, będą o wiele poważniejsze niż te, których byliśmy świadkami w całym XX wieku. (…) Czas, byśmy podjęli wyjątkowe działania, takie jak w czasie wojny, by ograniczyć zużycie energii i zwiększyć jej produkcję ze źródeł odnawialnych.
  • Źródło: „Granice wzrostu” na nowo, European Heritage Fund, 10 grudnia 2012.