Delfin

ogólne określenie wodnych ssaków z rzędu waleni, z rodzin Delphinidae

Delfin – wodny ssak z rzędu waleni, podrzędu zębowców.

  • Delfiny, w odróżnieniu od nas, nie mają zdolności manualnych, natomiast ich tańce, skoki, są, być może, odpowiednikiem naszego baletu. Dźwięki, tak jak muzyka w Kościele prawosławnym – bez instrumentów muzycznych – są prawdopodobnie ich pieśniami, którymi prowadzą długie dyskursy. Jest to semantycznie zorganizowany system sygnałów.
Delfin
  • Sympatyczne delfiny stają się pod wpływem muzyki klasycznej jeszcze sympatyczniejsze. (…) najbardziej upodobały sobie chyba Bacha oraz [Jean-Pierre’a] Rampala grającego na flecie. Dla tej muzyki gotowe były wyskakiwać z wody.
    • Autor: Dan Wagner, uczony
    • Źródło: „New York Post”