Deficyt – niedobór, brak czegoś; w ekonomii przewaga wydatków nad dochodami.

  • Jeśli chodzi o zdrowy rozsądek – mamy deficyt.
    • Źródło: Łona, utwór Nic dziwnego