David O. McKay (1873–1970) – amerykański duchowny mormoński, prezydent Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich (1951–1970).

  • Macierzyństwo wywiera potencjalnie największy wpływ – czy to pozytywny, czy nie – na życie człowieka. Obraz matki jest pierwszym, który zapisuje się na czystej karcie umysłu noworodka. To jej pieszczoty budzą w człowieku po raz pierwszy poczucie bezpieczeństwa. To jej pocałunek jest pierwszym wyrazem uwielbienia, a jej współczucie i delikatność – pierwszym gwarantem tego, ze na świecie istnieje miłość.
David O. McKay (1939)
  • Motherhood is the greatest potential influence either for good or ill in human life. The mother's image is the first that stamps itself on the unwritten page of the young child's mind. It is her caress that first awakens a sense of security; her kiss, the first realization of affection; her sympathy and tenderness, the first assurance that there is love in the world.