David McCord (1897–1997) – amerykański prozaik i poeta, autor utworów dla dzieci.

  • Zniecierpliwiony tym, że wzrokiem Go unika,
    Bóg przywołał go wreszcie do Swego stolika.