Dariusz Pawelec

polski krytyk literacki

Dariusz Pawelec (ur. 1965) – polski historyk i krytyk literatury, pedagog.

  • Zadaniem przenikliwego krytyka powinno być (…), w moim przekonaniu, wychwytywanie i odnotowywanie owych momentów i miejsc rozplatania się faktów literackich wiążących nowego twórcę z pojęciem „młodej poezji”.
    • Źródło: Przeciw (młodym) poetom, „Dekada Literacka” 2008, nr 2–3 (228–229)
    • Zobacz też: krytyk
Dariusz Pawelec (2006)