Daniel François Malan (1874–1959) – południowoafrykański duchowny i polityk, premier ZPA w latach 1948–1954.

 • Każdy chrześcijanin godzi się z tezą, iż wszyscy ludzie są równi wobec Boga… Ale abstrahując od faktu, że trudno dociec, jak tę zasadę stosować do równych praw wyborczych, sprawa bynajmniej na tym się nie kończy. Apartheid oparł się bowiem na innej boskiej przesłance, na naturalnych różnicach między rasą a rasą, kolorem a kolorem.
  • Opis: przemówienie wygłoszone w Stellenbosch, 5 marca 1953.
  • Źródło: Jan Balicki, Historia Burów, Wrocław 1980, s. 218.
 • Nasz naród jest kluczem naszej egzystencji, ponieważ podarowany nam został przez Architekta Wszechświata… Jego to zamiarem było stworzenie nowego narodu pomiędzy narodami świata (…). Ostatnie sto lat stanowi cud, za którym musi być ukryty boski plan. Historia Afrykanerów dostarcza bowiem przykładów, które pozwalają nam wierzyć, że naród nasz nie jest dziełem ludzi, lecz stworzeniem Boga.
  • Źródło: Grzegorz Bębnik, Ostatnia walka Afrykanerów, Biała Podlaska 2004, s. 30.
 • Po raz pierwszy od utworzenia Unii Południowa Afryka należy naprawdę do nas!
  • Opis: wypowiedziane w 1948.
  • Źródło: Grzegorz Bębnik, Ostatnia walka Afrykanerów, Biała Podlaska 2004, s. 152.
 • Różnica koloru stanowi tylko fizyczny objaw różnicy między dwiema nie dającymi się pogodzić drogami życia, między barbarzyństwem a cywilizacją, między pogaństwem a chrześcijaństwem, wreszcie między przygniatającą przewagą liczbową z jednej strony a niewielką ilością z drugiej strony…
  • Opis: list do Johna Piersma, 12 lutego 1954.
  • Źródło: Jan Balicki, Historia Burów, Wrocław 1980, s. 218.