Dadaizm

kierunek w sztuce awangardowej

Dadaizm (dada) – międzynarodowy ruch artystyczno-literacki w sztuce XX wieku, którego głównymi hasłami były dowolność wyrazu artystycznego, zerwanie z wszelką tradycją i swoboda twórcza odrzucająca istniejące kanony.

  • Włóżcie słowa do kapelusza i wyciągnijcie na chybił-trafił, a otrzymacie poemat dada.
    • Autor: Tristan Tzara
    • Źródło: Stanisław Krzysztof Stopczyk, Plastyka, rozdz. VII, Dadaizm i surrealizm, wyd. VII, WSiP, Warszawa 1992, s. 27.
Dadaizm