Dźajadewa

poeta indyjski

Dźajadewa – indyjski poeta sanskrycki.

  • Chmurami gęsto [pokryte] niebo, las ciemnieje drzewami tamala.
    Nocą, on owładnięty strachem, zatem ty, Radho, zaprowadź go do
    domu!
    • Źródło: Gitagowinda
Dźajadewa oddający cześć Wisznu, 1730
  • (...) zapytaj swoich piersi i brodawek, które napięły się na myśl o ukochanym – mówią, że dusza wyrywa się do zmagań miłosnych.
    • Źródło: Zdzisław Wróbel, Erotyzm w literaturze dawnych wieków, KAW, 1986, s. 75.