Colin Muset

Truwerzy

Colin Muset (ok. 1210–1250 lub 1230–1270) – starofrancuski poeta, truwer.

 • Książę Panie, ja przed wami
  Przy wioli śpiewałem na zamku,
  Ale idę dziś z torbami,
  Ani grosza-ście nie dali,
  To podle!
  • Źródło: liryka starofrancuska, cyt. za: Jerzy Adamski, Historia literatury francuskiej. Zarys, Wrocław 1989, s. 15, tłum. J. Adamski.