Clarence Day (1874–1935) – amerykański pisarz.

  • Informacja znaczy bardzo niewiele, jeśli nie idzie w parze z doświadczeniem.
    • Information’s pretty thin stuff unless mixed with experience. (ang.)
    • Źródło: The Crow’s Nest, Read Books, 2010, s. 4.
    • Zobacz też: informacja