Clément Marot

Clément Marot (ok. 1496–1544) – francuski pisarz; dworzanin Małgorzaty z Nawarry, a następnie Franciszka I de Valois; oficjalny poeta dworski.

  • A poza tym najlepszy chłopak w świecie.
    • Au demeurant le meilleur fils du monde. (fr.)
    • Opis: po wyliczeniu wszystkich przywar i przewinień służącego.
    • Źródło: Au Roy (1538)
Clément Marot