Cis

rodzaj drzewa lub krzewu z rodziny cisowatych

Cis – rodzaj drzew iglastych.

  • Cis wystrzela ku niebu. Kształt ma wręcz gotycki.
    Oczy biegną ku górze i znajdują księżyc.
Cis