Camilo Torres Restrepo

Camilo Torres Restrepo (1929–1966) – kolumbijski duchowny rzymskokatolicki, profesor socjologii, jeden z czołowych przedstawicieli teologii wyzwolenia i bojownik Armii Wyzwolenia Narodowego (ELN).

  • Bunt to życie, uległość to śmierć!
    • Źródło: Artur Domosławski, Gorączka latynoamerykańska, wyd. Świat Książki, Warszawa 2010, s. 348.
    • Zobacz też: bunt
Camilo Torres Restrepo
  • Lud jest zrozpaczony i gotowy ryzykować życie, by następne pokolenia Kolumbijczyków nie były niewolnikami. Rewolucja jest nie tylko dozwolona, ale konieczna…
    • Źródło: Artur Domosławski, Gorączka latynoamerykańska, wyd. Świat Książki, Warszawa 2010, s. 348.
    • Zobacz też: rewolucja