Brugmansja – rodzaj wieloletnich roślin z rodziny psiankowatych (Solanaceae), obejmujący 6 gatunków i 4 mieszańce, występujące naturalnie w południowoamerykańskich Andach.

  • Brugmansja (…) jest przepiękna. Może jednak wywoływać halucynacje, które wcale nie są rozpoznawane jako halucynacje. Delirium może trwać całymi dniami, a następstwa bywają odczuwalne nawet przez kilka tygodni. Donoszono nawet o przypadkach śmiertelnych wskutek wystąpienia bezdechu. A nasiona tej rośliny są dostępne wszędzie w sprzedaży! To kolejny dowód na to, że ustawa o środkach odurzających jest bezsensowna.
    • Autor: Christian Ratsch
    • Źródło: rozmowa Guido Mingelsa, Grzybki nie kłamią, „Der Spiegel”, za: „Forum”, 21 czerwca 2013.
Brugmansja