Bratisław Taszkowski

Bratisław Taszkowski (ur. 1960) – macedoński poeta, prozaik i dziennikarz.

Ostatnia podróż dobrego MakaregoEdytuj

Tłum. Lech Miodyński

  • Na święto Objawienia zatrwożeni fallicznym kształtem wiejskiego sługi cerkiewnego poszeptywali już o roznoszącej się woni „tego, co istnieje, ale nikt nie wie, czym jest”.
  • W końcu marca jezioro przybrało kolor wyciśniętej cytryny i na Zwiastowanie rozszedł się zeń odór zgniłych trzewi, a ponieważ nie znalazł się między ludźmi mądry, umiejący wyjaśnić nagłą zmianę panującego dotychczas zapachu, najtęższe głowy uradziły, iż one oba muszą sobie być pokrewne i należy im zgotować zgodne powitanie jak przystoi niepewnym gospodarzom, ot tak, żeby nie daj Boże.
    • Źródło: „Dekada Literacka” nr 1 (159), 2000