Bolesława Lament

polska zakonnica, błogosławiona Kościoła katolickiego

Bolesława Lament (1862–1946) – polska zakonnica, założycielka Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny błogosławiona Kościoła katolickiego.

 • Kochaj Jezusa i dla Niego tylko żyj. Wszystko, co czynisz, czyń tylko z miłości dla Niego. On dla Ciebie z miłości ku Twej duszy zstąpił na ziemię, żył jako ubogi prosty człowiek robotnik i umarł w okrutnej męce. Kochajmy Jezusa, kochajmy co dzień coraz więcej, a kochajmy całym naszym maleńkim sercem i czynem.
  • Opis: fragment listu z 14 listopada 1934 Bolesławy Lament do s. Elekty Kąsickiej.
  • Źródło: Joachim Roman Bar, Adriana Teresa Gronkiewicz, Polscy święci. Służebnica Boża Bolesława Lament, t. 8, ATK, Warszawa 1987, s. 320.
Obraz Bolesławy Lament (mal. Zbigniew Kotyłło)
 • Świętość nie jest niczym innym, jak życiem wewnętrznym doprowadzonym do najściślejszego połączenia woli człowieka z wolą Bożą. Dusza prawdziwie wewnętrzna zdaje się na upodobania woli Bożej, przyjmuje takim samym cierpliwym sercem rzeczy miłe, jak przykre, dochodzi nawet do tego, że okazuje radość w cierpieniu, szczęście w możności noszenia krzyża. Dusza wewnętrzna w całym swym działaniu kieruje się jedynie wolą Bożą i w Najświętszym Sercu Jezusa czerpie umiejętność roztropnej i gorliwej pracy.
  • Opis: Myśli. Bolesława Lament – Dyrektorium. s. 6–7.
  • Źródło: Joachim Roman Bar, Adriana Teresa Gronkiewicz, Polscy święci. Służebnica Boża Bolesława Lament, t. 8, ATK, Warszawa 1987, s. 318.
 • Wierzymy, że Jego święta Opatrzność nie zapomina o maleńkiej muszce, a więc ufajmy, a Bóg uśmierzy burze i nawałnice jednym skinieniem swej Boskiej prawicy. Jesteśmy w ręku Boga, który jest Panem wszystkich mocarzy tej ziemi, toteż nie obawiajmy się niczego, jak tylko grzechu, bo tylko grzech przynosi prawdziwą szkodę, gdyż gubi duszę.
  • Opis: fragment listu Bolesławy Lament z 25 września 1939.
  • Źródło: Joachim Roman Bar, Adriana Teresa Gronkiewicz, Polscy święci. Służebnica Boża Bolesława Lament, t. 8, ATK, Warszawa 1987, s. 323.
 • W łodzi, którą płyniemy po tak wzburzonym oceanie świata jest z nami, jak niegdyś z apostołami, Chrystus. Zdaje się pozornie, że On jakby zasnął i nie obchodzi Go grożące nam niebezpieczeństwo, lecz my ufajmy. Tak. Wierzmy i ufajmy, że Jezus jednym aktem swej woli przywróci pokój i zapanuje cisza. Lecz oprócz ufności potrzeba gorącej modlitwy. Prześladowanie obecne ma nas utwierdzić w naszym powołaniu misyjnym i wzmocnić takowe tak, iż raczej umrzeć, aniżeli opuścić zakon, w którym Bóg w swej dobroci umieścić nas raczył.
  • Opis: fragment listu Bolesławy Lament z 16 października 1939.
  • Źródło: Joachim Roman Bar, Adriana Teresa Gronkiewicz, Polscy święci. Służebnica Boża Bolesława Lament, t. 8, ATK, Warszawa 1987, s. 323.
 • Wyniki naszych prac powierzmy Jezusowi. On je zapewni w ten sposób, jaki będzie uważał za dobry. Misjonarz, podobnie jak cnota, nie zna prawdziwych klęsk i zawodów. Owszem, spotyka trudności, upokorzenia, krytyki, różne prześladowania, a więc pozorne klęski i niepowodzenia, lecz klęsk prawdziwych nie zazna nigdy. Potrzeba tylko wiele ducha nadprzyrodzonego, by poprzez wszystkie niepowodzenia ujrzeć rękę Bożą i nie tracić ufności ani dać się zniechęcić, bo powodzenie nie polega na czymś zewnętrznym, dostępnym dla zmysłów. Trzeba nam też pamiętać, że dzieła Boże nabierają siły żywotnej wśród przeciwności. Nigdy nie zniechęcajmy się. Po pracy bez wyniku wracajmy do niej na nowo i mówmy z apostołami: „Panie, przez całą noc łowiliśmy i niceśmy nie złowili, ale na słowo Twoje zapuścimy sieć”. Wierzymy w zwycięstwo. Nie wierzymy w klęskę, bo dzieła Boże klęsk nie znają, panuje w nich tylko zwycięstwo.
  • Opis: Myśli. Bolesława Lament – Dyrektorium. s. 3–4.
  • Źródło: Joachim Roman Bar, Adriana Teresa Gronkiewicz, Polscy święci. Służebnica Boża Bolesława Lament, t. 8, ATK, Warszawa 1987, s. 326.
 • W życiu wewnętrznym leży tajemnica powodzenia prac naszych misyjnych. Siostry niech wiedzą, że prace nasze nie będą pożyteczne ani Bóg ich nie pobłogosławi, jeżeli przez prawdziwe życie wewnętrzne nie będą się łączyły z ożywczą działalnością Bożą.
  • Opis: Myśli. Bolesława Lament – Dyrektorium. s. 7.
  • Źródło: Joachim Roman Bar, Adriana Teresa Gronkiewicz, Polscy święci. Służebnica Boża Bolesława Lament, t. 8, ATK, Warszawa 1987, s. 328.