Bolesław Komorowski

Bolesław Komorowski (1868–1936) – polski lekarz i działacz społeczny.

O Bolesławie Komorowskim edytuj

  • Prawdopodobnie za namową Henryka Jordana dziadek opracował broszurkę pod tytułem Opieka nad dziećmi danemi na wychowanie w miastach. Po raz pierwszy przeczytałem ją w szkole. Dziadek napisał to w 1912 roku, niestety, wiele z jego apeli jest nadal aktualnych. Na przykład wśród zaleceń profilaktycznych, by dzieci nie trafiały pod opiekę przytułków, dziadek pisał, iż konieczna jest dążność miast do zapewnienia takiego dochodu rodzicom, by mogli odpowiednio dzieci wychować, szczególnie by matki dbały o wychowanie dzieci.
    • Autor: dr Janusz Komorowski, wnuk Bolesława
    • Źródło: Marzena Florkowska, TA PRACA CZŁOWIEKA URZEKA. Wspomnienie o doktorze Bolesławie Komorowskim i początkach tajnego Wydziału Lekarskiego UJ, „Alma Mater” nr 124, kwiecień 2010, s. 41.