Bogusław Zmudziński

polski krytyk filmowy

Bogusław Zmudziński (ur. 1951) – polski kulturoznawca, historyk i teoretyk filmu, dr nauk filozoficznych, estetyk, pracownik naukowy i wykładowca.

  • Kiedy po raz pierwszy pojechałem na festiwal animacji do Zagrzebia, zobaczyłem ogromną salę pełną entuzjastycznie reagującej widowni. U nas kontakty ze światową animacją były sporadyczne i zdecydowanie ubogie, i trzeba było wielu lat pracy, aby upowszechnić wiedzę na temat tego typu twórczości. W żadnej dziedzinie filmu nie było u nas takich zaniedbań w znajomości tradycji, dorobku, największych osiągnięć, jak właśnie w animacji.
    • Źródło: Bolesław Racięski, Rozmowa z dyrektorem artystycznym MFF „Etiuda & Anima” dr. Bogusławem Zmudzińskim, „Alma Mater” nr 144, luty 2012, s. 75.
    • Zobacz też: film animowany
  • Żebrowski od początku, od pierwszych nowel filmowych stawia na rozmowę jako podstawową formę kontaktu z odbiorcą.(...) Z czasem w swych filmach długometrażowych Żebrowski zaczyna prowadzić bezpośredni dialog z odbiorcą, nie tyle namawia go do udziału w rozmowie, co prowokuje do zaangażowania w uniwersalny, moralny dyskurs.
    • Źródło: Edward Żebrowski – kino dyskursu moralnego, w: Autorzy kina polskiego, red. Grażyna Stachówna i Joanna Wojnicka, Kraków 2004
    • Zobacz też: Edward Żebrowski