Bogdan Hussakowski

polski reżyser i aktor

Bogdan Hussakowski (1941–2010) – polski reżyser, aktor, scenarzysta.

  • W repertuarze akcentujemy 'nurt wielkiego śmiechu', tego od Arystofanesa po Gogola, śmiechu, który uczy, czasem boli. Jest to ten nurt, o który można oprzeć teatr, jednoczący największe ambicje artystyczne z popularnością.
    • Źródło: „Trybuna Odrzańska”, 26 sierpnia 1979, cyt. za: culture.pl