Bliskość – przebywanie w niedużej odległości, nawiązanie więzi.

  • Bliscy boją się być blisko żeby nie być dalej (...).
  • Bliższa koszula ciału niż sukmana.
    • Opis: przysłowie ludowe