Bitcoin

elektroniczny system płatności i jednostka walutowa

Bitcoin – kryptowaluta wprowadzona w 2009 roku przez osobę (bądź grupę osób) o pseudonimie Satoshi Nakamoto.