Bernard Alojzy Łubieński

polski duchowny katolicki, misjonarz, kaznodzieja, redemptorysta

Bernard Alojzy Łubieński (1846–1933) – polski duchowny, prezbiter, zakonnik w Zgromadzeniu Najświętszego Odkupiciela (redemptorystów), kaznodzieja, misjonarz, pisarz, rektor domu zakonnego w Mościskach, Czcigodny Sługa Boży Kościoła katolickiego zwany „apostołem Polski” oraz krzewiciel kultu obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

Bernard Alojzy Łubieński
  • Przed komunią zapraszaj Najświętszą Pannę Maryę do serca twego, aby Ona przygotowała miejsce dla Syna Swego; aby Ona ci podała swe Boskie Dzieciątko, jak w Betlehemie rączętami swemi pastuszkom Go podawała. Mów do Niej: o Maryo Matko moja, wejdź do serca mego, jak weszłaś do Betlehemskiej stajenki. Uporządkuj tam, zamieć tam wszystkie kąciki, przygotuj wygodne miejsce, przysposób ciepłą pościółkę dla Twego Boskiego Dzieciątka. Niech Mu tam dobrze z Tobą będzie. O Maryo, daj mi Go dzisiaj, jak Go niegdyś pastuszkom i mędrcom podałaś. Niechaj Go od Ciebie przyjmę. Pojednaj i zjednocz mię z Synem Twoim. O Jezu przyjdź do serca mego przez ręce Twojej i mojej Matki Najświętszej.