Bartosz Paprocki

heraldyk polski

Bartosz Paprocki (1543–1614) – podczaszy dobrzyński, polski heraldyk, historyk, poeta i tłumacz.