Barbara Falender

polska rzeźbiarka

Barbara Falender (ur. 1947) – polska rzeźbiarka, rysowniczka i fotografka.

  • Zaczęłam rozumieć, po co się rzeźbi, studiując w pracowni Jarnuszkiewicza. Tematy tam podawane, sposób ich interpretacji przez innych i przeze mnie otwierały mi pewne furtki. Najważniejsze było stawianie pytań. I próby odpowiedzenia na nie. (...) Tam skończyła się sprawa powtarzania natury, a stanął problem interpretacji.
    • Źródło: wywiad Wiesławy Wierzchowskiej, cyt. za: culture.pl