Bałkany

region (Półwysep Bałkański, Europa)

Bałkany – region Europy, obejmujący w przybliżeniu obszar Półwyspu Bałkańskiego.

  • Gdyby Bałkany nie istniały, należałoby je wymyślić.
Obszar Bałkanów