Australijczycy

ludzie zamieszkujący kontynent australijski

Australijczycynaród zamieszkujący Australię, najmniejszy kontynent.

  • Australia jest w dalszym ciągu młodym narodem, któremu brakuje prawdziwej tożsamości. Musimy ustanowić naszą odrębną tożsamość.
    • Autor: Conor Oates, Change the Australian currency name to Dollarydoos, Change (2015).