Aulus Cornelius Celsus

Aulus Cornelius Celsus (I w.) – rzymski uczony, encyklopedysta.

  • Jak rolnictwo daje zdrowym ludziom pożywienie, tak medycyna rokuje chorym zdrowie.
Aulus Cornelius Celsus
  • Najlepszym lekarstwem jest spokój.
  • Nie chodzi o to, co wywołuje chorobę, lecz o to, co ją usuwa.
    • Źródło: Leksykon złotych myśli, wyboru dokonał Krzysztof Nowak, Warszawa 1998.
  • Nikt nie jest zobowiązany do rzeczy niemożliwych.