August Bielowski

polski historyk

August Bielowski (Augustyn, pseud. Jan Płaza; 1806–1876) – polski historyk, pisarz, dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie.

  • Wiosna zielone rozplata kosy,
    Rumianem licem rozkwita
    Z powietrznych piewców rannemi głosy
    Grono kupalnic ją wita.
August Bielowski

O Auguście BielowskimEdytuj

  • August Bielowski należał do tych, którzy potrafili zaznaczyć swą twórczą obecność zarówno na polu literatury pięknej, jak i nauki historycznej. W tym ostatnim wypadku najwyżej wzbił się nie tyle jako autor śmiałych koncepcji i hipotez, lecz jako edytor źródeł do dziejów Polski.
    • Autor: Andrzej Wierzbicki, Poczet historyków polskich. Historiografia polska doby podzaborowej, Poznań 2014, s. 81.