Archonci – najwyższy urzędnik polis w starożytnych Atenach, który przewodniczył radzie areopagu i zajmował się najważniejszymi sprawami ateńskiej polis.

  • Jeśli któraś z uchwał okazywała się niezgodna z prawem, Perykles i tak potrafił zadbać o to, żeby ją zrealizowano. Po prostu ograniczył on kompetencje Rady Areopagu, grupy chorowitych staruszków, którzy sprawowali swoje funkcje dożywotnio, a do kompetencji których należało ogłaszanie każdej uchwały za nieważną i sprzeczną z prawem. Zamiast tego pozwolił im na doglądanie świętych drzew oliwnych na Akropolu.
    • Autor: Will Cuppy, Życie i upadek prawie wszystkich, tłum. i wstęp Wojciech Tyszka, Wydawnictwo Książkowe Twój Styl, Warszawa 2005, ISBN 8371634099, s. 40.
Archont (z lewej)