Anita Clara Rée (1885–1933) – niemiecka malarka żydowskiego pochodzenia, przedstawicielka kierunku Nowa Rzeczowość.

  • W takim świecie nie mogę się już odnaleźć i nie mam innego życzenia prócz chęci opuszczenia świata, do którego już nie należę.
    • Źródło: list do przyjaciółki, cyt. za: Kronika kobiet pod red. Mariana B. Michalika, wyd. Kronika-Marian B. Michalik, Warszawa 1993, ISBN 8390033100, s. 495.
Obraz autorstwa Rée