Andrzej Zeyland (1926–1993) – polski poeta i prozaik.