Andrzej Wojtyła

polski polityk

Andrzej Franciszek Wojtyła (ur. 1955) – polski polityk, lekarz pediatra, poseł na Sejm, senator, minister zdrowia.

  • Uniwersytet Kaliski nie jest mrzonką, ale realną potrzebą aglomeracji kalisko-ostrowskiej i całej ziemi kaliskiej w jej dawnych, historycznych granicach.
    • Źródło: Redakcja, Uniwersytet Kaliski to wielki projekt – podkreśla rektor Akademii Kaliskiej, „Ziemia Kaliska” nr 7 (273), 18 lutego 2022, s. 12.