Andrzej Wierciński

polski antropolog, etnolog, religioznawca, kabalista.

Andrzej Wierciński (1930–2003) – polski antropolog, etnolog, religioznawca, kabalista.

  • Co mogło więc zapewnić ekspresję ludzkiego gatunku, który jeszcze w dolnym paleolicie rozprzestrzenia się na olbrzymich obszarach Afryki i Eurazji, sięgając strefy klimatów chłodnych? (…) przyjmując najprostsze założenia dla modelu wyjaśniającego, można powiedzieć, że doprowadziło do tego spotkanie dwóch czynników, to znaczy potrzeba przygotowania sprawnego myśliwego powstała w wyniku intensyfikacji łowiectwa i odkrycie halucynogenów, na skutek intensyfikacji zbieractwa.
    • Źródło: Magia i religia. Szkice z antropologii religii, Wyd. Nomos, Kraków 2004.