Andrzej Kossakowski

polski historyk sztuki

Andrzej Kossakowski (1929–1992) – polski historyk i krytyk sztuki, doktor nauk humanistycznych, dziennikarz; specjalista w zakresie historii polskiego filmu animowanego.

  • Film animowany należy do zjawisk kulturowych, leżących na pograniczu dwu dyscyplin twórczych. Jest on – jak twierdzą jedni – ożywioną plastyką – lub – jak wolą inni – „sztuką ruchów narysowanych”.
    • Źródło: Polski film animowany 1945–1974, Warszawa 1977